Zbigniew Makarewicz

Zbigniew Makarewicz

  • Artysta-rzeźbiarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Artysta-rzeźbiarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalista w zakresie historii sztuki nowoczesnej, twórca instalacji artystycznych i animatorem życia kulturalnego. W latach 80. był aktywnym działaczem dolnośląskiej „Solidarności”, a w latach 1996-2002 przewodniczącym ROP we Wrocławiu. 

Spotkania z Zbigniew Makarewicz

Day 1 10 października, 2022
Day 2 11 października, 2022
Day 3 12 października, 2022
Dzień 3 12 października, 2022
Dzień 2 11 października, 2022