Zbigniew Makarewicz

Zbigniew Makarewicz

  • Artysta-rzeźbiarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Artysta-rzeźbiarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalista w zakresie historii sztuki nowoczesnej, twórca instalacji artystycznych i animatorem życia kulturalnego. W latach 80. był aktywnym działaczem dolnośląskiej „Solidarności”, a w latach 1996-2002 przewodniczącym ROP we Wrocławiu. 

Spotkania z Zbigniew Makarewicz

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023