Zbigniew Stawrowski

Zbigniew Stawrowski

  • Filozof polityki

Filozof polityki, pracuje w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor książek: „Państwo i prawo w filozofii Hegla”, „Prawo naturalne a ład polityczny”, „Niemoralna demokracja”, „Solidarność znaczy więź”, „Wokół idei wspólnoty”,  „The Clash of Civilizations or Civil War”, „Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej”.

Spotkania z Zbigniew Stawrowski

Day 1 14 listopada, 2023
Day 2 15 listopada, 2023
Day 3 16 listopada, 2023
Dzień 3 16 listopada, 2023
Dzień 2 15 listopada, 2023