Remebrance and Future Forum

wyrasta z doświadczenia spotkań, konferencji i kongresów organizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” już od 2012 roku.

W ramach tych przedsięwzięć Centrum Historii Zajezdnia i Wrocław odwiedziło wielu   gości. Dyskutowaliśmy o przeszłości, o wspólnej pamięci, ale także o inspiracjach, jakie czerpiemy z historii dla dzisiejszych czasów. Szczególnie warto tu wspomnieć Festiwal Historyczny Anamneses, organizowany przez naszą instytucję wspólnie z Fundacją Tygodnika Powszechnego w latach 2012-2013. Ważnym doświadczeniem był Kongres Społeczny, którego pomysłodawcą był Grzegorz Górny, organizowany w Centrum Historii Zajezdnia w latach 2016-2018.

Można wymienić szereg innych projektów takich jak konferencja Europa Quo Vadis, czy specjalistyczne konferencje gromadzące badaczy historii Wrocławia i Ziem Zachodnich. Bardzo udanym przedsięwzięciem jest Forum Młodych Bolesława Kominka, które w ciągu swoich pięciu edycji, połączyło w dyskusjach i warsztatach dziesiątki młodych liderów z całej Europy.

W tym dziale chcemy zaprezentować gości naszych dotychczasowych wydarzeń. Doświadczenia spotkań z nimi legły u źródeł projektu Remebrance and Future Forum.

Imię i NazwiskoWydarzeniaBiogramwydarzenie_hfilter
Adam MakowskiHistoryk, prof. dr hab. nauk humanistycznych. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, wcześniej dyrektor tegoż Instytutu. W obszarze jego zainteresowań są: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku. Redaktor naukowy rocznika Studia Maritima. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor, współautor i redaktor naukowy kilkunastu publikacji książkowych, ostatnio Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970, Szczecin 2019 remembrance-and-future-forum-2021
Agnieszka HollandReżyser i scenarzystka. Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzynarodowych. Trzykrotnie nominowana do Oscara za „Gorzkie żniwa” (1985), „Europa, Europa” (1991) oraz „W ciemności” (2011). W 2001 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. anamneses-2012
Aleksandra RybińskaPublicystka, politolog. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Dziennikarz portalu wPolityce.pl i tygodnika „Sieci”, członek zarządu Fundacji Macieja Rybińskiego. Wcześniej związana m.in.: z „Rzeczpospolitą”, „Uważam Rze”, „Gazetą Polską Codziennie” oraz niemieckimi tytułami „Welt Am Sonntag” i „Der Tagesspiegel”. kongres-spoleczny-2017
Alexandra GrochowskiKieruje Meetingpoint Memory Messiaen w Goerlitz, którego celem jest kultywowanie pamięci Ofiar niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A z czasów II wojny światowej. Członkini rady Fundacji „Pamięć, Edukacja, Kultura”, której głównym celem jest praca z młodymi ludźmi poprzez przekazywanie wiedzy historycznej związanej z regionem, kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich i uświadamianie znaczenia tożsamości regionalnej. Efektem tych działań jest stworzenie w regionie pogranicza polsko-niemiecko-czeskiego partnerską sieć stowarzyszeń, miejsc pamięci i organizacji samorządowych.remembrance-and-future-forum-2023
Anca-Maria CerneaPrezes Fundacji Ioan Barbus poświęconej pamięci jej ojca Christiana przywódcy politycznego, który spędził 17 lat w komunistycznych więzieniach. Pisze dla „ILD”, rumuńskiej konserwatywnej strony zaangażowanej w obronę i rozwój zasad judeochrześcijańskiej cywilizacji i patriotyzmu we współczesnym świecie. Do 1995 roku działała politycznie w krajowej Chłopskiej Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii (NPCDP była partią jej ojca). Za rządów premiera Radu Vasile (NPCDP) w latach 1998-2000 stała na czele Międzynarodowego Departamentu Administracji Lokalnej Rządu Rumuńskiego. kongres-spoleczny-2016
Andreja Valič ZverSłoweńska polityk i historyk. Zasiada w Radzie Miasta Kranj (2018–2022). Jest członkiem komitetu wykonawczego SDS, rady Zgromadzenia Republiki, głównego komitetu Stowarzyszenia na rzecz Wartości Niepodległości Słowenii oraz przewodniczącą rady Instytutu dr. Jože Pučnik. Zasiada w zarządzie Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia. Jako dyrektor Centrum Studiów Pojednania Narodowego podpisała oświadczenie akcesyjne w 2011 r. W obecności Petera Nečasa, Viktora Orbana i Donalda Tuska. W 2012 roku obroniła doktorat z historii współczesnej na Wydziale Artystycznym w Mariborze. W 2007 roku uczestniczyła w międzynarodowej konferencji nauczycieli praw człowieka i nauczania historii w Bled, będącej częścią dwuletniego projektu o tej samej nazwie (European Association of History Teachers EUROCLIO). W latach 2004-2008 prezes Słoweńskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Historii. Przewodnicząca organizacji pozarządej, Instytutu dr. Jožeta Pucnika. remembrance-and-future-forum-2021
Andrew DemshukProfesor historii. Jego badania koncentrują się na historii Niemiec i Polski po 1945 roku. Jego pierwsza monografia, „Zaginiony niemiecki wschód: wymuszona migracja i polityka pamięci, 1945-1970” bada, jak w kontekście politycznym wczesnej zimnej wojny miliony zachodnich Niemców wydalono z województwo śląskie po II wojnie światowej uznało, że powrót fizyczny nie jest możliwy. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta. Jego trzecia monografia, “Trzy miasta po Hitlerze: Odkupieńcza odbudowa na granicach zimnej wojny” analizuje politykę pamięci w rekonstrukcji miejskiej w ramach trzech odmiennych reżimowych ideologii nawiedzonych przez niedawną nazistowską przeszłość. Jego najnowsza książka „Bowling for Communism: Urban Ingenuity at the End of East Germany” pokazuje, w jaki sposób katastrofalny upadek miast pomógł w dynamicznej interakcji między mieszkańcami, lokalnymi urzędnikami i władzami centralnymi w ciągu dekady poprzedzającej rewolucję, która zakończyła komunizm wschodnioniemiecki w 1989 roku. Profesor Demshuk specjalizuje się w kursach związanych z XX-wieczną Środkową i Wschodnią Europa, zwracając szczególną uwagę na nacjonalizm, ludobójstwo i czystki etniczne oraz szersze skutki przymusowej migracji z połowy XX wieku na świat, w którym żyjemy.remembrance-and-future-forum-2021
Andrzej Brzeziecki, Historyk, dziennikarz i publicysta. Absolwent Wydziału Historycznego UJ. W latach 2002–2008 redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Współpracownik miesięcznika „Znak”. Publikuje także w „Polityce”, „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku”. Autor i współautor książek reporterskich, m.in. wraz z Małgorzatą Nocuń „Armenia. Karawany śmierci”, „Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera”, „Czerniawski. Polak, który oszukał Hitlera”. W 2016 roku był laureatem Nagrody im. Jerzego Turowicza. Członek rady Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. anamneses-2012 anamneses-2013
Andrzej GrajewskiPolitolog, historyk, dziennikarz i publicysta. Redaktor tygodnika „Gość Niedzielny”. Zajmuje się historią najnowszą Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. anamneses-2012
Andrzej HorubałaPublicysta, pisarz, producent telewizyjny. Publikował w tygodniku „Uważam Rze” oraz dodatku „Rzeczpospolitej” – „Plus Minus”. Autor monodramu „Mono” („Dialog” 1991:8), powieści „Farciarz”, „Umoczeni”, „Przesilenie” oraz zbiorów esejów – „Marzenie o chuliganie” i „Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne”. Od roku 2013 jest członkiem kapituły Nagrody Strażnika Pamięci natomiast od 2014 jest członkiem jury Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. kongres-spoleczny-2016
Andrzej NowakowskiDoktor polonistyki, nauczyciel akademicki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, fotograf, dyrektor wydawnictwa Universitas. W 2000 r. został pełnomocnikiem Ministra Kultury do spraw organizacji polskiego wystąpienia w roli gościa honorowego na Targach Książki Frankfurt 2000 i komisarzem wystawy „Kultura polska poprzez książkę”. Trzy lata później mianowany na pełnomocnika Ministra Kultury do spraw organizacji polskiego wystąpienia w roli gościa honorowego na Targach Książki w Bolonii. Od 2003 pełnomocnik Ministra kultury do spraw książki i czytelnictwa. kongres-spoleczny-2016
Andrzej PaczkowskiProfesor, specjalista z zakresu najnowszej historii Polski, do 2009 r. Przewodniczący Kolegium IPN. W okresie PRL była działaczem opozycji antykomunistycznej, od 1980 członkiem NSZZ “Solidarność”; publikował w wydawnictwach podziemnych i redagował serię “Archiwum solidarności”. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych opracowań naukowych, m.in. „Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL” oraz „Wojny polsko-jaruzelskiej. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983”. anamneses-2013
Andrzej ZollProfesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2000–2006 Rzecznik Praw Obywatelskich. Autor około 300 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego, filozofii prawa. Doktor honoris causa uniwersytetów w Moguncji i Wilnie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. kongres-spoleczny-2016
Anna GrafDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach – wiejskiego domu kultury działającego na rzecz budowania wspólnoty opartej na tożsamości lokalnej mieszkańców Dolnego Śląska.remembrance-and-future-forum-2023
Annie MartinDyrektor Muzeum Ruchu Oporu w Limoges, którego głównym celem jest pokazanie wartości obywatelskich i solidarnościowych, którymi kierował się ruch oporu podczas II wojny światowej. Muzeum prowadzi „Centralną Sieć Muzeów Ruchu Oporu”, mającą na celu zebranie zasobów muzeów we wspólnym katalogu.remembrance-and-future-forum-2023
Antoine ArjakovskyFrancuski historyk chrześcijaństwa, współdyrektor wydziału Polityka i Religie w Collège des Bernardins i emerytowany dyrektor Instytutu Badań Ekumenicznych we Lwowie. W latach 1989-2004 pracował we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako dyrektor French University College w Moskwie i zastępca dyrektora Instytutu Francuskiego na Ukrainie (1998-2004). Jest także attaché ds. Współpracy edukacyjnej w Kijowie. Opublikował kilka książek poświęconych historii myśli ortodoksyjnej i wykładał na kilku europejskich i amerykańskich uniwersytetach: Akademii Mohyla w Kijowie, Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytecie Katolickim w Louvain, Centre Sèvres, Uniwersytecie Notre Dame.remembrance-and-future-forum-2020
Antoni DudekPolitolog i historyk, profesor nauk humanistycznych. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilku książek, m.in. „Historia polityczna Polski 1989-2012”, „PRL bez makijażu”, „Zmierzch dyktatury. Polska lat 1985-1989 w świetle dokumentów”, „Instytut. Osobista historia IPN”.remembrance-and-future-forum-2020
Antoni Wójtowicz (1954–2020)Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciel NZS w Instytucie Nauk Politycznych UWr. i współorganizator strajków studenckich we Wrocławiu w 1981 r. Od 1984 szef podziemnego wydawnictwa Spółdzielnia Wydawnicza Profil. W 2009 r. otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia. anamneses-2013
Attila Szalai (1950-2020)Dziennikarz, politolog, tłumacz, pisarz, tłumacz literacki i dyplomata. W latach 1972-1976 wizytator kolportażu regionalnego w Przedsiębiorstwie Dystrybucji Książki „Művelt Nép”. W latach 1976-1990 mieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako tłumacz i publikował w polskich czasopismach kulturalnych i – pod pseudonimami– w gazetach demokratycznej opozycji w Polsce i na Węgrzech. W latach 1989-1990 współpracownik działu zagranicznego „Gazety Wyborczej”. W latach 1989-1991 warszawski korespondent, a następnie na Węgrzech członek kolegium redakcji pierwszego niezależnego dziennika „Dátum”. W latach 1991-1993 zastępca kierownika działu zagranicznego, potem czołowy komentator polityczny redakcji konserwatywnego dziennika „Új Magyarország”. W okresie 1993-1995 radca prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Następnie szef działu zagranicznego, zastępca redaktora naczelnego, wreszcie redaktor naczelny dziennika „Új Magyarország”. Założyciel i naczelny redaktor dziennika konserwatywnego „Napi Magyarország”. W latach 1998-2001 radca prasowy i kulturalny w Ambasadzie Węgier w Warszawie. W latach 2001-2005 dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Od 2005 do 2009 starszy radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kierownik referatu mediów i prasy. W latach 2009-2013 radca prasowy i kulturalny, a następnie pierwszy radca w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Autor dziennika „Na polskiej ziemi”. W 2019 r. uhonorowany Nagrodą IPN „Świadek Historii”. kongres-spoleczny-2016
Bartosz JastrzębskiDoktor habilitowany kulturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, pisarz, filozof, etyk, reportażysta, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.kongres-spoleczny-2016
Basil Kerski, Menedżer kultury, redaktor i politolog pochodzenia polsko-irackiego, od 2011 roku dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 1998 roku redaktor naczelny „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”. Pracował w berlińskim oddziale niemiecko-amerykańskiego Aspen Institute, w Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, w Bundestagu oraz w Ośrodku Badań Społecznych w Berlinie (WZB). Autor i redaktor wielu książek niemieckich, polskich i ukraińskich na tematy historyczne, polityczne i literackie. anamneses-2012 anamneses-2013
Brat Jean DanielWspólnota z Taize.remembrance-and-future-forum-2020
Bronisław WildsteinPisarz, dziennikarz, publicysta. W latach siedemdziesiątych działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. W 1980 r. uczestniczył w zakładaniu Solidarności i NZS-u w Krakowie. Stan wojenny zastał go na Zachodzie. Współzałożyciel i w latach 1982-87 redaktor naczelny wydawanego w Paryżu miesięcznika „Kontakt”. Publikował w prasie emigracyjnej i podziemnej. Paryski korespondent RWE. Po powrocie do Polski dyrektor Radia Kraków. Sekretarz redakcji „Życia Warszawy”. W 1996 r. tworzy dziennik „Życie“, w którym pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Po usunięciu go z tej gazety w 1997 r. pisuje do wielu pism i magazynów. Od 2000 r. publicysta „Rzeczpospolitej“ skąd zostaje zwolniony z powodu wyniesienia z IPN tzw. „listy Wildsteina“. Publicysta tygodnika „Wprost”. Prezes TVP. Ponownie publicysta „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze“. Współzałożyciel i twórca telewizji „Republika“, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego, a także prezesa. Był publicystą tygodnika „Do Rzeczy“. Prowadził audycje w radio i telewizji. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. kongres-spoleczny-2017
Cécile VaissiéAbsolwentka ESSEC Business School. Profesor w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem na Uniwersytecie w Rennes. Zajmuje się badawczo rosyjskimi strategiami wpływu we Francji i Europie, związkami pomiędzy sztuką, polityką i społeczeństwem w Rosji po roku 1940 r., opozycją w Rosji od 1917 r., a także problemami związanymi z historią i pamięcią w byłych krajach Związku Radzieckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka wydanej w Polsce „Siatki Kremla we Francji”. kongres-spoleczny-2017
Chantal Delsol, Francuska filozof, politolog, historyk idei, antropolog i powieściopisarka. Doktorat z filozofii obroniła w 1982 roku na Sorbonie. Jest jedną z najbardziej znanych francuskich współczesnych filozofów. Wykłada na uniwersytecie Marne-la-Vallée, gdzie kieruje pracami Ośrodka Badań Europejskich, który od 1993 r. funkcjonuje jako Instytut Badań im. Hannah Arendt. W 2007 r. została członkiem Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. Członek Francuskiej Akademii Katolickiej. Jej książki zostały przetłumaczone na piętnaście języków. W Polsce ukazały się: „Zasada pomocniczości”, „Esej o człowieku późnej nowoczesności” i „Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych” oraz powieść „Wariatki”. kongres-spoleczny-2016 remembrance-and-future-forum-2020
Christoph BöhrPrzez dwie dekady był posłem do Bundestagu oraz szefem opozycyjnej partii chadeckiej w Nadrenii-Palatynacie. Obecnie profesor politologii i filozofii w Wyższej Szkole Benedykta XVI w Heiligenkreuz. anamneses-2012
Csaba G KissHistoryk kultury i literatury, eseista. Profesor Uniwersytetu im. Lóránda Eötvösa w Budapeszcie. Do roku 2010 wykładowca w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Humanistycznym, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Hungarystyki. Wykładał jako profesor goszczący na berlińskim Humboldt Universitä, Sveučiliŝte w Zagrzebiu, Universytecie Konstantina Filozofa w Nitrze, czy praskim Uniwersytecie Karola. Interesuje się mitami oraz symbolami narodowymi w kulturze Europy Środkowej, stosunkami węgiersko-polskimi oraz węgierso-słowackimi. Jego najważniejszymi publikacjami to: „Hol vagy hazám ? Kelet-Közép-Európa nemzeti himnusza” („Gdzie jest ojczyzno moja ? Hymny narodowe Europy Środkowo-Wschodniej), „Understanding Central Europe: Nations and Stereotypes”, „Dziennik polski 1980-1982”, „Lekcja Europy Środkowej: eseje i szkice” oraz „Powinowactwa wyszehradzkie: wspomnienia, szkice, eseje”. Był działaczem opozycji antykomunistycznej. W 1987 roku został współzałożycielem Węgierskiego Forum Demokratycznego. Członek Zarządu Związku Pisarzy Węgierskich, węgiersko-polskiej i węgiersko-słowackiej komisji historyków oraz Rady Naukowej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury. kongres-spoleczny-2016
Dan MichmanProfesor historii, kieruje Międzynarodowym Instytutem Badań nad Holokaustem Yad Vashem. Opublikował liczne książki i artykuły poświęcone różnym aspektom Zagłady. Jego prace są tłumaczone na wiele języków. anamneses-2012
Dariusz KarłowiczFilozof, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współtwórca i redaktor rocznika filozoficznego ,,Teologia Polityczna”. Adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej. Współautor cotygodniowego programu ,,Trzeci Punkt Widzenia” w TVP Kultura. Stały felietonista tygodnika ,,W Sieci”. Autor wielu artykułów naukowych oraz książek: „Arcyparadoks śmierci”, „Koniec snu Konstantyna”, „Sokrates i inni święci”. kongres-spoleczny-2016
Dariusz TołczykProfesor literatury słowiańskiej na University of Virginia. Specjalizuje się w literaturze polskiej i rosyjskiej oraz dziejach komunizmu. Autor m.in. „Gułagu w oczach Zachodu”. anamneses-2012
Dominika ĆosićDziennikarka, publicystka, pisarka. Od 2016 r. korespondentka TVP w Brukseli i Paryżu. Wcześniej korespondentka tygodnika „Wprost” w Brukseli, „Dziennika Gazety Prawnej” i „Do Rzeczy”, a jeszcze wcześniej korespondentka z Bałkanów.  Współpracuje m.in. z indyjskim miesięcznikiem „Defence and Security Alert”. Absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka m.in. książki o polskiej drodze do Unii Europejskiej. Zaangażowana w obronę prześladowanych chrześcijan. kongres-spoleczny-2017
Dorota MonkiewiczHistoryk sztuki, krytyki i kurator. W latach 2011-2016 dyrektorka Muzeum Współczesnego Wrocław. Wcześniej współautorka  jego koncepcji programowej. Prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA w latach 2003-2009. W latach 1990 – 2009 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, dla którego założyła Fundację Sztuki Współczesnej (obecnie Fundacja GESSEL). Jako kuratorka zajmowała się sztuką konceptualną, feministyczną i krytyczną, była m.in. kuratorką pierwszych w Polsce retrospektywnych wystaw Ewy Partum i Zbigniewa Libery.  Kuratorka wystawy „Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”, prezentowanej w Ludwig Museum w Budapeszcie. Za swoje działania została nagrodzona w 2017 roku nagrodą Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy, przyznawanej przez Narodową Galerią Sztuki Zachęta. W 2018 r. zasiadała w Kapitule Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhov Obecnie pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.kongres-spoleczny-2016
dr Ikjong JooKoreański historyk i ekonomista, kurator w Narodowym Muzeum Najnowszej Historii Korei. Zajmuje się historią gospodarczą swego kraju. anamneses-2013
Edwin BendykDziennikarz, pisarz i publicysta od lat związany z tygodnikiem „Polityka”. W swoich publikacjach skupia się na problematyce postępu technologicznego i wpływach, jakie wywiera on na społeczeństwo. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody im. Marka Cara za propagowanie aspektów oddziaływania technologii cyfrowej na życie społeczne. Autor takich książek jak: „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”, „Bunt Sieci” czy „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”. Związany jest z Collegium Civitas oraz z Centrum Nauk Społecznych PAN, gdzie prowadzi wykłady o nowych mediach.remembrance-and-future-forum-2020
Edyta HołdyńskaDziennikarka i publicystka społeczno-ekonomiczna telewizji wPolsce.pl, wPolityce.pl i tygodnika „Sieci”. Autorka książki „Emigracja Ambicji” – reportaży o młodej emigracji z Polski, a także wielu tekstów, wywiadów, reportaży, programów telewizyjnych z dziedziny polityki międzynarodowej i krajowej oraz społeczeństwa i ekonomii. Laureatka nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za cykl tekstów o Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Współpracowała m.in. z tygodnikiem „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolitą”, „Uważam Rze”.  kongres-spoleczny-2017
Erhard BusekAustriacki polityk i prawnik, parlamentarzysta i minister, w latach 1991–1995 wicekanclerz oraz przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej W latach 2002–2008 był specjalnym koordynatorem Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji książkowych, głównie z zakresu politologii i integracji europejskiej. Doktor honoris causa kilku uczelni (w tym z Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Austrii). Odznaczony m.in. słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża II klasy. anamneses-2012
Gabriela von SeltmannPlastyczka i romanistka od 1999 roku zajmująca się charakteryzacją i castingiem do filmów fabularnych i dokumentalnych. Od 2009 roku współtworzy z mężem Uwe von Seltmann projekt “Przyszłość przeszłości”. anamneses-2012
Gerard van den AardwegHolenderski psycholog i psychoterapeuta. Wykładał w Europie, USA, Kanadzie i Brazylii. Studiował psychologię na Uniwersytecie w Leiden. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie w Amsterdamie w 1967. Pracuje jako psychoterapeuta, zajmuje się także dziedziną psychologii w więziennictwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, m.in. na temat psychologii, rodziny czy religii, znawca procesów laicyzacyjnych na świecie, uczestnik wielu międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów. W języku polskim ukazały się m.in: „Święci się nie skarżą. Dojrzałość ludzka na przykładzie św. Josemarii Escrivy” oraz „Spragnione dusze. Zjawy z czyśćca”.kongres-spoleczny-2016
Grzegorz BerendtProfesor historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje w historii Polski XX w., historii Pomorza, dziejach Żydów w Polsce i relacjach polsko-żydowskich. Jest autorem około 90 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. Od 2017 r. jest wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. anamneses-2012
Grzegorz Górny, Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda“. Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika „Ozon“. Autor ponad 30 książek, które doczekały się 19 wydań zagranicznych. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Grand Press, Feniks i nagroda SDP im. J. Zieleńskiego). Odznaczony przez prezydenta Węgier Rycerskim Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany Medalem Europejskim węgierskiej Wszechnicy Wolnych Mediów. Obecnie stały publicysta tygodnika „W Sieci“ i portalu wpolityce.pl. kongres-spoleczny-2016 kongres-spoleczny-2017
Grzegorz HryciukProfesor historii od lat związanym z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. historią Europy Wschodniej, stosunkami polsko-ukraińskimi oraz masowymi deportacjami ludności w Związku Radzieckim. Współautor „Atlasu ziem Polski”. anamneses-2012
Grzegorz LindenbergSocjolog, dziennikarz. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie się doktoryzował. W latach 1985-1987 był badaczem pracującym w Russian Research Center na Uniwersytecie Harvarda w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Jest jednym ze współzałożycieli „Gazety Wyborczej” oraz założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Super Expressu”. Od 1996 r. do 2004 r. był członkiem zarządu Fundacji Stefana Batorego w Warszawie. Autor książek m.in. „Zmiana społeczna a świadomości polityczna“, „Ludzkość poprawiona” oraz „Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce”. kongres-spoleczny-2017
Gunnar S. PaulssonKanadyjski historyk szwedzkiego pochodzenia, absolwent i wykładowca Oksfordu. Prowadził badania w Imperial War Museum w Londynie oraz US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Specjalizuje się w historii Holokaustu. Jest autorem książki „Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy” za którą otrzymała Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę historyczną 2009 r. anamneses-2012
Hege StorhaugNorweska dziennikarka, pisarka, działaczka polityczna. Wcześniej zawodowa siatkarka, reprezentantka Norwegii. Obrończyni praw kobiet, zwłaszcza muzułmanek, zwalczająca między innymi wymuszone małżeństwa oraz praktykę obrzezania dziewczynek.  Od 2002 r. dyrektorka Human Rights Service, fundacji obrony praw człowieka, którą założyła z Ritą Karlsen. Laureatka Nagrody Literackiej Południowej Norwegii za książkę „But the Greatest of These Is Freedom: The Consequences of Immigration in Europe”. (Największą z nich jest wolność: o konsekwencji imigracji) oraz wydanej w Polsce „Islam. Jedenasta plaga“. kongres-spoleczny-2017
Helena Teixeira Respondek
Igor JankePublicysta „Rzeczpospolitej”, współwłaściciel i szef  Niezależnego Forum Publicystów Salon24.pl. W przeszłości m.in.  redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej, szef działu politycznego „Rzeczpospolitej”, współpracownik Sekcji Polskiej BBC. Prowadził audycje radiowe („Poranek Radia TOK FM”)  i telewizyjne („Powiększenie”, „Kuchnia Polityczna”, „Minęła dwudziesta” w TVP oraz „Wydarzenia Dnia w TV Puls). Autor książek: „POPiSowa kronika upadku”,  „Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbánie”. kongres-spoleczny-2016
Jacek Dukaj  Najczęściej nagradzany polski pisarz science fiction i fantasy. Publicysta, publikował m.in. w “Nowej Fantastyce”, „SFinksie”, „Miesięczniku”, „Framzecie”, „Fantomie”, „Feniksie” „Czasie Fantastyki”. Jego utwory przetłumaczone zostały na język angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, słowacki, macedoński i węgierski. Film animowany Tomasza Bagińskiego “Katedra” na podstawie opowiadania Dukaja został w 2003 roku nominowany do Oscara. Ośmiokrotny laureat Sfinksa, jednokrotnie w kategorii Polskie opowiadanie roku, czterokrotnie w kategorii Polska powieść roku oraz trzykrotnie w kategorii Książka roku. Sześciokrotnie nagrodzony Nagrodą im. Janusza A. Zajdla. Czterokrotnie nominowany do Paszportu Polityki w kategorii Literatura. Trzykrotny laureat Nagrody Głównej w Nagrodzie Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Otrzymał również nominację do Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”, Nagrody im. Józefa Mackiewicza, Nagrody Mediów Publicznych „Cogito” oraz Nagrody Literackiej „Nike” za 2007. W 2009 Jacek Dukaj został polskim laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść “Lód”. 18 października 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zdecydował o przyznaniu Jackowi Dukajowi Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.remembrance-and-future-forum-2020
Jacek KopcińskiHistoryk literatury, dramaturg i krytyk teatralny. Od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W IBL PAN kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym. Wydał między innymi: „Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego”, „Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne”, „Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta”.kongres-spoleczny-2016
Jacek StawiskiHistoryk, specjalista od stosunków polsko – żydowskich, szef programu „Polska i świat” w TVN24 oraz współprowadzącym program „Horyzont”. anamneses-2012
Jakub MorozZastępca dyrektora TVP Kultura; publicysta, teatrolog, zainteresowany antropologią kulturową, filozofią i religioznawstwem. Członek redakcji kwartalników „Pressje” oraz „Fronda Lux”. W wolnych chwilach słucha muzyki dawnej, czyta i podróżuje. Wraz z Krzysztofem Kłopotowskim w TVP Kultura prowadzi program kulturalno-publicystyczny pt. „Tanie Dranie”. kongres-spoleczny-2016
Jakub TyszkiewiczHistoryk specjalizujący się w historii najnowszej, historii Śląska oraz stosunkach polsko-amerykańskich; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu. Ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakończył je uzyskaniem tytułu magistra w 1991 roku. Bezpośrednio potem kontynuował dalsze kształcenie na studiach doktoranckich. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2004 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza na podstawie rozprawy nt. Otwarte okno w “żelaznej kurtynie”. Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski oraz pomyślnie zdanego kolokwium habilitacyjnego. Niedługo potem awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.remembrance-and-future-forum-2021
Jan HolzerPolitolog, specjalista w zakresie teorii reżimów niedemokratycznych i hybrydowych, teorii demokratyzacji, polityki w Rosji, reżimów politycznych krajów postkomunistycznych i polityki współczesnej w Czechach. Autor i współautor książek, między innymi „Challenges to Democracies in East Central Europe”  oraz ponad 100 tekstów naukowych. Wykładowca Wydziału Studiów Społecznych i pracownik Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.  Redaktor naczelny czasopisma  „Central European Political Studies”.kongres-spoleczny-2016
Jan OłdakowskiWspółtwórca i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2000-2001 pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. jako szef gabinetu ministra Kazimierza M. Ujazdowskiego. Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. anamneses-2012
Jan PawlakAbsolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w elitarnej klasie wibrafonu prowadzonej przez prof. dr. hab. Bernarda Maseli. Swoją edukację muzyczna zaczął w wieku sześciu lat. Początkowo na skrzypcach, a od 1997 roku na perkusji w PSM im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w klasie mgr. Sebastiana Dworczaka. Był Stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej. W latach 2019 i 2020 otrzymał stypendia od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.remembrance-and-future-forum-2021
Jan SkórzyńskiHistoryk i publicysta. Autor licznych publikacji dotyczących najnowszej historii Polski, w szczególności opozycji demokratycznej lat osiemdziesiątych XX wieku. W 2009 r. wydał biografię Lecha Wałęsy pt. „Zadra”. anamneses-2012
Jarosław HrycakHistoryk, profesor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Instytutu Badań Historycznych na Uniwersytecie I. Franki we Lwowie. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Columbia. Autor ponad czterystu publikacji poświęconych historii i współczesnej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. opublikowanych po polsku książek „Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu” oraz „Nowa Ukraina. Nowe interpretacje”). W Wydawnictwie Krytyki Politycznej ukazał się wywiad-rzeka z Jarosławem Hrycakiem pt. „Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej” (2009). kongres-spoleczny-2016
Jie-Hyun-LimProfesor historii. W swoich badaniach porusza problem nacjonalizmu w specyficznym kontekście, który nazywa „nacjonalizmem ofiary” i definiuje jako konkurujące zbiorowe wspomnienia o pozycję ofiar. Autor ilustruje swoje idee przykładami z czasów II wojny światowej, zwłaszcza z historii Japonii i Korei, ale także Niemiec, Austrii i Polski.remembrance-and-future-forum-2021
Joanna Nowosielska-SobelHistoryk specjalizująca się w historii najnowszej Polski i powszechnej, historii Śląska i Prus; nauczyciel akademicki związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Studiowała historię na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie otrzymała tytuł magistra. Po ukończeniu studiów została zatrudniona na macierzystej uczelni w Instytucie Historycznym UWr jako asystent, a potem od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej. W tym samym roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2012 roku została wybrana na zastępcę dyrektora Instytutu Historycznego UWr do spraw dydaktycznych.remembrance-and-future-forum-2021
Jochen BöhlerProfesor historii na Uniwersytecie w Jenie, w latach 2000-2010 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Specjalista od historii stosunków niemiecko-polskich, kampanii wrześniowej oraz zbrodni narodowego socjalizmu. Autor m.in. książki “Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce”. anamneses-2012
John WatersPisarz, felietonista.  Autor książek pt. „Was It For This?”, „Lapsed Agnostic” oraz „Beyond Consolation” oraz „Give Us Back the Bad Roads” – list do swojego zmarłego ojca o stanie Irlandii po 100 latach od Powstania Wielkanocnego, które doprowadziło do końca rządów Anglii w południowej części Irlandii. Napisał także kilka sztuk teatralnych. Jest stałym stypendystą Centrum Etyki i Kultury na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana, USA. kongres-spoleczny-2016
Jonila GodolePisarka, tłumaczka literatury niemieckiej, wykładowczyni na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Uniwersytetu w Tiranie. Założycielka i dyrektor  Instytutu na rzecz Demokracji, Mediów i Kultury.remembrance-and-future-forum-2020
Kamila BaranowskaDziennikarka tygodnika „Do Rzeczy”, wcześniej „Rzeczpospolitej”, „Uważam Rze” i „Newsweeka”. Autorka tekstów politycznych, wywiadów i komentarzy. Związana także z Radiem Plus, gdzie prowadzi cotygodniową audycję poświęconą zagadnieniom społeczno-politycznym. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.  kongres-spoleczny-2017
Kazimierz M Ujazdowski, Polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych UŁ. Specjalista w dziedzinie doktryn politycznych i prawa konstytucyjnego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), wicemarszałek Sejmu IV kadencji (2004–2005), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator X kadencji. Założyciel Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Prezes Fundacji dla Nauki.kongres-spoleczny-2016 remembrance-and-future-forum-2020
Kornel Morawiecki (1941–2019)Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, redaktorem podziemnych publikacji, współorganizatorem „Solidarności” na Dolnym Śląsku, w 1982 r. współzałożycielem i przewodniczącym „Solidarności Walczącej”. Działacz m.in. Ruchu Odrodzenia Polski, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Solidarności Walczącej. Doktor fizyki, pracownik Politechniki Wrocławskiej. anamneses-2013
Krystian KratiukDziennikarz i publicysta. Redaktor naczelny portalu PCh24.pl, były redaktor magazynu „Polonia Christiana”. Uczestnik-obserwator medialny watykańskiego synodu ds. rodziny w 2015 r. Autor książki zatytułowanej „Synod papieża Franciszka”, oraz reżyser filmów dokumentalnych. kongres-spoleczny-2016
Krzysztof GrzelczykDziałacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel i rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej oraz uczestnikiem strajku w Zajezdni Autobusowej we Wrocławiu. Od 2002 r. zaangażowany na rzecz ruchów demokratycznych na Ukrainie i Białorusi. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2017 jest konsulem generalnym RP w Toronto. anamneses-2013
Krzysztof KoehlerPoeta, eseista, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wicedyrektor Instytutu Książki. Urodził się w  1963 roku w Częstochowie. Autor poezji, powieści, monografii naukowych, antologii poezji staropolskiej oraz  serii najważniejszych debat XVI-wiecznej Polski. Wydał zbiór esejów poświęconych kulturze staropolskiej „Palus Sarmatica”. Napisał libretto do opery „Moby Dick” i oratorium „Canticum puerorum” z muzyką Eugeniusza Knapika. Jest scenarzystą kilku telewizyjnych filmów dokumentalnych oraz redaktorem i współautorem programów takich jak „Goniec. Tygodnik kulturalny” (TVP1), „Po godzinach” (TVP1), „Dachy Krakowa czyli literatura jest rozmową” (TVP2). Od 2016 jest wicedyrektorem Instytutu Książki.kongres-spoleczny-2016
Krzysztof NoworytaProducent kreatywny w Tengent, pomysłodawca wystawy „Ściany Totalitaryzmów. 1939-1945”. Współautor dwóch części filmu „Niezwyciężeni”. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Twórca i producent innowacyjnych projektów z obszaru, kultury, nauki i sztuki, które służą popularyzacji polskiej historii i jej współczesnego potencjału. Specjalizuje się w tworzeniu narracji na rzecz wystaw, filmów i produktów cyfrowych, które adresowane są do odbiorców światowej popkultury.remembrance-and-future-forum-2021
Krzysztof WołodźkoDziennikarz i publicysta „Nowego Obywatela”, felietonista „Gazety Polskiej Codziennie” oraz Polskiego Radia 24, członek krakowskiej spółdzielni „Ogniwo”, ekspert Narodowego Centrum Kultury. Pisze m.in. do „Znaku”, „Ha!artu”, „Frondy Lux”, „Pressji”, „Kontaktu”, tygodnika „W Sieci”. Współpracuje z portalami lewicowo.pl i „Nowe Peryferie”, a także miesięcznikiem internetowym „Nowa Konfederacja”. Publikował również m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Duchowym”, „Trybunie”. W kwestiach społeczno-gospodarczych odwołuje się do tradycji przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej. kongres-spoleczny-2016
Krzysztof ZanussiReżyser, producent, scenarzysta. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor znanych na całym świecie filmów: „Struktura kryształu”, „Iluminacja”, „Barwy ochronne”, „Constans”, „Rok spokojnego słońca”, „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest”, „Cwał”, „Persona non grata”, „Rewizyta”, „Obce ciało”; nagrodzony na wielu międzynarodowych festiwalach m.in. w Cannes, Wenecji, Locarno, Moskwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje także spektakle teatralne, wystawiane na całym świecie oraz jest autorem kilku książek. Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, doktor Honoris Causa wielu renomowanych uczelni, prowadzi wykłady dla studentów w wielu krajach. Od 1979 roku pełni funkcję dyrektora Studia Filmowego TOR. Producent filmów m.in. Krzysztofa Kieślowskiego i Agnieszki Holland. kongres-spoleczny-2016
Ks. Jerzy MyszorProfesor historii nowożytnej i współczesnej, zajmuje się historią Kościoła. Autor licznych publikacji poświęconych prześladowaniom duchowieństwa w czasie okupacji hitlerowskiej oraz w PRL. Redagował m.in. tom „Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego”. anamneses-2012
Leonidas Donskis (1962-2016)Litewski filozof, eseista, nauczyciel akademicki, eurodeputowany Ruchu Liberalnego Republiki Litewskiej. Profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych poświęconych teorii polityki, historii idei, filozofii kultury i literatury. anamneses-2012
Łukasz AdamskiHistoryk, prof. dr hab. nauk humanistycznych. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, wcześniej dyrektor tegoż Instytutu. W obszarze jego zainteresowań są: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społecznych i gospodarczych, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku. Redaktor naukowy rocznika Studia Maritima. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor, współautor i redaktor naukowy kilkunastu publikacji książkowych, ostatnio Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957-1970, Szczecin 2019 remembrance-and-future-forum-2021
Łukasz Kamiński, Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką opozycji i oporu społecznego wobec reżimu komunistycznego w latach 1944-89. W latach 2009–2011 był dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, następnie do 2016 prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2017 roku prezes Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. anamneses-2012 remembrance-and-future-forum-2020
Magdalena KlagKieruje Izbą Pamięci w Kątach Wrocławskich współprowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Izba Pamięci mieści wystawę „Od Kanth do Kątów Wrocławskich” i jest owocem starań lokalnej społeczności na rzecz pamięci o historii mieszkańców regionu. Izba organizuje wiele zajęć edukacyjnych skierowanych w większości do dzieci.remembrance-and-future-forum-2023
Małgorzata Wanke-JakubowskaAbsolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, od 25 lat pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i od 18 lat rzecznik prasowy tej uczelni. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej. W latach 1989–1990 była członkiem Komisji Wyborczej Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i redagowała pismo NSZZ „Solidarność” AR „Komunikaty”. anamneses-2013
Marcel Andino VelezByły wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przedtem, od 2001 roku pracował w tygodniku „Przekrój”, był autorem popularnych artykułów o sztukach wizualnych i architekturze. Studiował historię sztuki i antropologię kultury na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Kopenhaskim. Jest autorem i współautorem krajowych i zagranicznych publikacji o sztuce i architekturze. kongres-spoleczny-2016
Marek A. Cichocki, Germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz ds. negocjowania Traktatu z Lizbony. Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz w College of Europe. Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna. Autor książek „Ciągłość i zmiana”, „Porwanie Europy”, „Władza i pamięć”, „Problemy politycznej jedności w Europie”. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych. anamneses-2012 kongres-spoleczny-2016
Marek JurekPolityk, działacz polskiej opozycji niepodległościowej. Współzałożyciel Ruchu Młodej Polski i członek władz krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 80-tych pracował w redakcjach konspiracyjnej „Polityki Polskiej” i emigracyjnego czasopisma „Znaki Czasu”. W okresie 1989-93 i od roku 2001 poseł na Sejm RP. W latach 1991-93 i 2004-2005 wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 1995-2001 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w roku 1995 jej przewodniczący. W latach 2005-2007 Marszałek Sejmu RP. W roku 1989 był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego. W 2001 r. współzałożyciel Przymierza Prawicy i przewodniczący jego Rady Politycznej, a po zjednoczeniu PiS i PrP – wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości . Współzałożyciel dwumiesięcznika „Christianitas”. Autor książki „Reakcja jest objawem życia” i „Dysydent w Państwie POPiS”. Autor wielu publikacji, artykułów i felietonów prasowych. kongres-spoleczny-2016
Marek KornatProfesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Kierownik Zakładu Historii Dyplomacji i Studiów nad Systemami Totalitarnymi) a ponadto profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się problematyką historii stosunków międzynarodowych; sowietologią jako dyscypliną naukową, sprawami reżimów totalitarnych w Europie XX wieku, polityką Stolicy Apostolskiej w okresie 1914—1945 oraz polską myślą polityczną i historyczną XIX i XX wieku. Wydał monografię „Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit”.anamneses-2013
Marek Mutor, Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Polonista i historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Szef Narodowego Centrum Kultury w latach 2006–2007 oraz w 2016 r. Twórca państwowych programów m.in. „Patriotyzm Jutra”, „Świadkowie Historii”. Organizator wystaw, m.in. „Pociąg do historii” czy „Solidarny Wrocław”. Twórca Centrum Historii Zajezdnia. kongres-spoleczny-2016 remembrance-and-future-forum-2021
Marguerite A PeetersZałożycielka i Dyrektorka Instytutu na rzecz Dynamiki Dialogu Międzykulturowego, który zajmuje się kluczowymi pojęciami, wartościami i mechanizmami globalizacji. Dziennikarka oraz analityk procesów globalizacji rewolucji kulturowej Zachodu w czasach po Zimnej Wojnie. Założycielka agencji informacyjnej IIS tworzącej raporty analityczne na temat rozwoju politycznego i kulturowego. Jej badania koncentrują się na nowym, globalnym języku, który pojawił się w latach dziewięćdziesiątych na podłożu postmodernistycznej etyki. Wykładowca na Pontifical University Urbaniana, Pontifical Lateran University, czy Catholic University of Congo. Autorka m.in. „Gender – światowa norma polityczna i kulturowa” i „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania”. kongres-spoleczny-2017
Maria AxienteZałożycielka Fundacji Pamięci Więzienia Pitesti i wydawnictwa Manuscris. Muzealniczka, absolwentka University of the Arts London, Wimbledon College of Art oraz studiów MBA przy Katedrze UNESCO Uniwersytetu w Bukareszcie.. Od 2011 roku koordynuje działania związane z represjami komunistycznymi w Rumunii oraz opracowuje programy edukacyjne na temat zatrzymań politycznych i represji wobec dyktatury komunistycznej w Rumunii.remembrance-and-future-forum-2023
Maria AxinteBadaczka historii, dyrektor Pitesti Prison Memoria, byłego zakładu karnego znanego z niechlubnego eksperymentu reedukacyjnego, przeprowadzonego przeprowadzonego w latach 1949-1951. Eksperyment, który przeprowadziła grupa więźniów pod kierownictwem administracji więzienia, miał na celu gwałtowną „reedukację” głównie młodych więźniów politycznych, którzy byli przede wszystkim zwolennikami faszystowskiej Żelaznej Gwardii, a także członków rumuńskiej społeczności żydowskiej.remembrance-and-future-forum-2020
Maria Kromp-ZaleskaDyrektor Domu Edyty Stein we Wrocławiu działającego jako centrum badań poświęconych dziedzictwu patronki otwartym również dla zwiedzających oraz miejsce organizacji wydarzeń o tematyce międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i spotkań narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego.remembrance-and-future-forum-2023
Maria Wanke-JerieAbsolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, od 25 lat pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej. W latach 1989–1990 była członkiem prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR i pełniła funkcję rzecznika informacji oraz redaktora pisma „Komunikaty”. anamneses-2013
Marie SchmidtHistoryk, współtwórczyni oraz dyrektor muzeum Dom Terroru w Budapeszcie. W 2011 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP. anamneses-2012
Mark SoloninRosyjski historyk, pisarz i publicysta, były działacz opozycji demokratycznej w Związku Radzieckim. Jego książki poświęcone pierwszej fazie wojny niemiecko-radzieckiej sprzedały się w Rosji w nakładzie ponad 240 tys. egzemplarzy, były tłumaczone m.in. na język polski, czeski, słowacki, estoński i litewski. anamneses-2012
Marta DzidoDokumentalistka, pisarka, montażystka. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego  „Podziemne państwo kobiet”. Jako reżyserka i scenarzystka zrealizowała dokumenty: „Paktofonika – hip-hopowa podróż do przeszłości”, „Downtown – miasto Downów” oraz „Solidarność według kobiet”. Autorka powieści „Ślad po mamie” i „Małż” oraz tekstów drukowanych w antologiach „Wolałbym nie”, „Walka jest kobietą” i publikacji w „Dużym Formacie”, „Lampie”, „Ha!arcie”, „Przekroju”, „Magyar Lettre Internationale”, „Radarze”, „Jahrbuch Polen”. Jej powieści były adaptowane na sztuki teatralne: „Ślad po mamie” w reżyserii Marii Seweryn wystawiany w Teatrze WARSawy, „Małż” jako wielokrotnie nagradzany na festiwalach monodram „M” w wykonaniu Anny Biernackiej; musical „Małż – rzecz na 3 młodych Polaków” wyreżyserowany przez Ewę Wyskoczył; „Matrioszka” – przedstawienie impresaryjne w reżyserii Karola Rębisza. Stypendystka programów: Homines Urbani, Młoda Polska, Wyszehradzkich Rezydencji Literackich oraz Ministra Kultury. kongres-spoleczny-2016
Matija OgrinPracownik naukowy w Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk w Lublanie. Doktorat z literaturoznawstwa uzyskał w 2001 roku. Zajmuje się wczesną nowożytną literaturę słoweńską, koncentrując się na okresach od baroku do XIX wieku. Jego praca opiera się na badaniach źródeł pierwotnych, zwłaszcza rękopisów, i ich tradycyjnej obróbce naukowej: transkrypcji, komentarzach i redakcjach krytycznych. Od wielu lat związany ze stowarzyszeniem „Nowe Słoweńskie Przymierze”, którego celem jest zachowanie pamięci o ofiarach rewolucji komunistycznej w Słowenii. Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia.remembrance-and-future-forum-2023
Michael D KennedyAmerykański socjolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Browna. Swoje badania naukowe poświęca tematyce przemian globalnych, wschodnioeuropejskim ruchom społecznym i identyfikacji narodowej. Autor książki „Professionals, Power and Solidarity in Poland”, w której analizie poddaje tło i charakter konfliktu między ruchem „Solidarność” a ówczesną władzą. Związany jest z Global and Transnational Sociology Section of the American Sociological Association, stowarzyszeniem zrzeszającym socjologów, nauczycieli i naukowców z całego świata, którzy badaniom poddają zmiany globalne i ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.remembrance-and-future-forum-2020
Michał Łuczewski, Socjolog, psycholog, metodolog, w latach 2013-2019 dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Autor książek: „Odwieczny naród”. „Polak i katolik w Żmiącej” (nagrody im. Stanisława Ossowskiego i im. Księdza Józefa Tischnera), „Solidarity Step by Step” i „Polityki historyczne. Europejskie miejsca pamięci w późnej nowoczesności”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Fulbrighta. Członek Narodowej Rady Rozwoju. Redaktor pisma „Stan Rzeczy” i magazynu apokaliptycznego „44/Czterdzieści i Cztery”. kongres-spoleczny-2016 remembrance-and-future-forum-2020
Michał MatlakAbsolwent Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, napisał pracę doktorską na temat relacji religii i polityki na poziomie europejskim pod kierunkiem prof. Oliviera Roy. Był stypendystą m.in. Uniwersytetu w Princeton, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, Instytutu Nauko Człowieku w Wiedniu. Od 2016 pracuje w Parlamencie Europejskim jako doradca ds. zagranicznych UE. Jego esej „Lekcja z brexitu” został nagrodzony w 2018 roku nagrodą ambasadora Luksemburga na Festiwalu Conrada w Krakowie.remembrance-and-future-forum-2020
Miroslav MikolášikSłowacki lekarz i polityk, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji. W 1999 został mianowany ambasadorem Republiki Słowackiej w Kanadzie, urząd ten sprawował do 2002. W 2004 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego. W 2010 został przewodniczącym Intergrupy ds. Bioetyki w Parlamencie Europejskim. kongres-spoleczny-2016
Mirosław SpychalskiProzaik, publicysta, autor filmów dokumentalnych. Autor książek: „Opowieść heroiczna” (wspólnie z Mirosławem Jasińskim), tomiku wierszy „Próba ucieczki” oraz reportażu „Mówi Karpowicz” (wspólnie z Jarosławem Szodą). Dyrektor Ośrodka TVP we Wrocławiu. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej.kongres-spoleczny-2016
Monika KareniauskaitėDoktor historii, badaczka historii w Centrum Badań nad Ludobójstwem i Oporem na Litwie. Zajmuje się prawem karnym i sądownictwem karnym na Litwie i w Związku Radzieckim po 1917 r. Zajmuje się także antysowieckim ruchem oporu, sowieckimi procesami politycznymi i deportacjami, ruchem dysydenckim oraz pamięcią historyczną i kulturą pamięci w byłym regionie wschodnim. Blok i ZSRR. W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.  Współautorka i współredaktorka książki “Antykomunistyczna opozycja w Polsce i na Litwie – zjawisko podobne, wspólne czy równoległe?”.remembrance-and-future-forum-2020
Nikolaj Iwanow, , Historyk białoruskiego pochodzenia, który od lat związany z Uniwersytetem Opolskim. W przeszłości wykładał również na Uniwersytecie Stanforda, Sorbonie czy Uniwersytecie Londyńskim. Swoje badania poświęca głównie losom mniejszości polskiej w ZSSR, w tym sowieckim zbrodniom dokonanym na Polakach. Jest autorem takich książek jak: „Powstanie warszawskie widziane z Moskwy, Zapomniane ludobójstwo”, „Polacy w państwie Stalina czy Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939”.anamneses-2013 remembrance-and-future-forum-2020 remembrance-and-future-forum-2021
Pablo Pérez-LópezProfesor historii współczesnej na Uniwersytecie Nawarry. Zajmuje się  historią polityczną i kulturową, zwłaszcza wpływem religii w tych obszarach oraz procesami demokratyzacji. Na swoim koncie ma między innymi  publikacje: „International Contacts in the First Years of the Spanish CSIC (1940-1945)”, „Nazi Germany and Southern Europe, 1933-1945: Science, Culture and Politics”. kongres-spoleczny-2016
Paulina Bednarz-ŁuczewskaStypendysta zarządzania i konsultant biznesowy. Absolwentka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej zainteresowania zawodowe obejmują różne aspekty dialogu – w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu, budowaniu strategii i edukacji. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Centrum Badań Zjawiska nad Fenomonem Solidarności.remembrance-and-future-forum-2021
Paweł RojekFilozof i socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2011-2015 redaktor naczelny kwartalnika „Pressje”. Autor „Semiotyki Solidarności”, „Przekleństwa imperium” i „Awangardowego konserwatyzmu”, „Liturgia dziejów o mesjanizmie Jana Pawła II”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Członek Klubu Jagiellońskiego. kongres-spoleczny-2016
Piotr CzekierdaCzłonek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pełnił także rolę jurora w Konkursie Mikrograntów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Ukończył kreatywne pisanie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Piotr Czekierda jest także wyróżnianym nagrodami menedżerem, przedsiębiorcą i doradcą biznesowym. Pełnomocnik Zarządu KGHM Cuprum ds. Programów Akceleracyjnych oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Collegium Wratislaviense. Studiował politologię i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, biznes na IESE Business School w Barcelonie (IFP), był także mentorem w MIT EF Poland. Wspólnie z żoną i czwórką dzieci mieszka we Wrocławiu. kongres-spoleczny-2016
Piotr DamasiewiczKompozytor, trębacz, multiinstrumentalista, edukator oraz kurator międzynarodowych platform muzycznych. Oprócz studiów gry na trąbce kształcił się w zakresie kontrabasu, fortepianu, klasycznego śpiewu, studiował także dyrygenturę chóralną i kameralną, aranżację i kompozycję. W swojej twórczości sięga do języka jazzu, XX-wiecznej muzyki klasycznej, etnicznej i muzyki najnowszej – w tym europejskiej muzyki improwizowanej i eksperymentu. Był reprezentantem Polski w czterech muzycznych platformach międzynarodowych: Take Five Europe, Jazz Playes Europe Laboratory, Art Meetings i Melting Pot Laboratory. remembrance-and-future-forum-2021
Piotr GursztynDziennikarz, publicysta, historyk. Dyrektor TVP Historia. Autor książki „Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona”. Pracował m.in. w tygodnikach „Do Rzeczy”, „Uważam Rze”, „Nowe Państwo”, dziennikach „Dziennik. Polska-Europa-Świat” i „Rzeczpospolita”, Radiu Plus,  Polskim Radiu RDC oraz telewizjach: Puls, TV4 i Polsat.kongres-spoleczny-2016
Piotr KłodkowskiOrientalista, dyplomata, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie politologii i stosunków międzynarodowych, szczególnie w obszarze państw azjatyckich. W 1996 r. obronił pracę doktorską z literaturoznawstwa „Homo mysticus hinduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufizm“. Pracował w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie, gdzie kierował Instytutem Badań nad Cywilizacjami. W 2010 r. habilitował się na podstawie pracy „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku“ w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W 2014 r. został rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Członek Zespołu miesięcznika „Znak” oraz współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2009-2014 był ambasadorem RP w Indiach, akredytowanym także w Nepalu, Bangladeszu, na Sri Lance i Malediwach. Autor m.in. „O pęknięciu wewnątrz cywilizacji: ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku“ oraz „Homo mysticus hinduizmu i islamu“. Laureat Nagrody im. Beaty Pawlak (2004) i Nagrody im. księdza Józefa Tischnera (2006).  kongres-spoleczny-2017
Piotr SkwiecińskiHistoryk, dziennikarz, publicysta. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie PRL działał w opozycyjnych strukturach solidarnościowych. Współzałożyciel podziemnej Oficyny Wydawniczej „Pokolenie” oraz drukarz w wydawnictwie „Akces”. Członek tajnego Zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW oraz redaktor „Kuriera Akademickiego”. Po 1989 r. dziennikarz „Życia Warszawy“ oraz telewizyjnych Wiadomości TVP1. W latach 1999-2009 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a następnie prezesa Polskiej Agencji Prasowej. Był kierownikiem publicystyki politycznej w telewizji TV Puls, współpracował z „Gazetą Polską”, „Rzeczpospolitą”, „Dziennikiem”, „Uważam Rze” oraz „Nowym Państwem”. W 2011 r. pełnił funkcję korespondenta z Moskwy. Obecnie jest publicystą tygodnika „wSieci”. Odznaczony orderem Zasłużonego Działacza Kultury oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało go do Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.kongres-spoleczny-2017
Pjerin MirditaAlbański historyk i dyrektor Miejsca Świadków i Pamięci, pierwszego w Albanii pomnika wzniesionego na terenie głównego więzienia w Szkodrze, które funkcjonowało w latach 1946-1991. Ukończył studia z zakresu historii i geografii na Uniwersytecie we Florencji i na Uniwersytecie w Szkodrze. Pracownik naukowy oraz kurator i autor licznych wystaw, które przedstawiających wstrząsające doświadczenia wspólnot religijnych w Albanii w czasach reżimu komunistycznego. Zaangażowany w zachowanie pamięci historycznej o przeszłości Albanii i w rzucanie światła na komunistyczne prześladowania ze względu na religię.remembrance-and-future-forum-2023
Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Profesor historii. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta. Prowadziła badania m.in. w Leuven, Jerozolimie, Cambridge, Palo Alto, Minneapolis, New Britain, Bristolu, Brunszwiku. Wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami i członkini Komitetu Nauk Historycznych PAN, Komisji PAU ds. Badania Diaspory Polskiej oraz Komitetu Sterującego International Federation for Public History. Od 2014 r. koordynuje pionierskie w Polsce studia magisterskie z zakresu historii w przestrzeni publicznej. Laureatka nagrody im. Oskara Haleckiego od Polish American Historical Association. Uhonorowana Medalem Mieczysława Haimana za trwały wkład w badania nad Polonią amerykańską.remembrance-and-future-forum-2020 remembrance-and-future-forum-2023
prof. Gert PickelNiemiecki socjolog i politolog, profesor nauk społecznych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Lipsku na Wydziale Teologicznym. Zajmuje się socjologią Kościoła i religii. Jego prace koncentrują się również na badaniach kultury politycznej oraz badaniach porównawczych demokracji. Opublikował wiele prac naukowych, między innymi na temat socjologii religii. Jego dorobek naukowy obejmuje również publikacje dotyczące Europy Wschodniej i porównania sytuacji religijnej państw tego regionu po socjalizmie, przemianach politycznych i dokonujących się procesach demokratyzacji z państwami innych części Europy. Jest członkiem zarządu sekcji socjologii religii Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego, angażował się także w prace Grupy Roboczej ds. Badań nad Demokracją Niemieckiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. Zasiada również w zarządzie tego stowarzyszenia. Ponadto prof. Pickel jest członkiem rady doradczej Akademii Religii Świata w Hamburgu.remembrance-and-future-forum-2020
Rafał BubnickiHistoryk literatury, dziennikarz, producent filmowy. W latach 1981–1990 zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. W latach 1990–2006 korespondent „Rzeczpospolitej” i Radia Wolna Europa na Dolnym Śląsku. Od 2008 roku jako zastępca dyrektora Odry-Film kieruje Dolnośląskim Konkursem Filmowym i Wrocławską Komisją Filmową. anamneses-2013
Rafał RogulskiAbsolwent kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Marburgu, ukończył także zarządzanie Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Był doradcą profesora Władysława Bartoszewskiego w polskiej Fundacji Roberta Schumana i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2005 sekretarz na wydziale kultury Ambasady RP w Berlinie. Były wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, od 2010 r. dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.remembrance-and-future-forum-2021
Rafał TichyFilozof, teolog, publicysta. Mieszka w Warszawie. Wydał książki „Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux” oraz „Ukryte oblicze. O mistyce i mesjanizmie”.kongres-spoleczny-2016
Rafał WnukProfesor historii, pracuje w Muzeum II Wojny Światowej. Wykładowca Instytutu Historycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. anamneses-2012
Redbad Sergiusz Klynstra-KomarnickiAbsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Aktorskim. W latach 1994-2002 związany z warszawskim Teatrze Studio, w latach 2001-2006 z Teatrem Rozmaitości. Od 1 września 2020 roku dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.kongres-spoleczny-2016
Richard Demarco, , Nauczyciel, artysta, filozof. Organizator kilku tysięcy wystaw i premier teatralnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Edynburskiego. Twórca Demarco Archives, unikalnego zbioru zdjęć i dzieł artystycznych dokumentującego historię spotkań awangardy z Zachodniej i Wschodniej Europy od lat 60-tych do upadku komunizmu. W roku 2013 odznaczony przez Parlament Europejski medalem Obywatela Europy. anamneses-2013 remembrance-and-future-forum-2020 remembrance-and-future-forum-2021
Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent historii UW. Działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Redaktor pism konserwatywnych, publicysta. Pełnił m.in. funkcję dyrektora gabinetu politycznego ministra kultury, wicedyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, doradcy Grupy Unii na rzecz Europy Narodów w Parlamencie Europejskim. anamneses-2012 remembrance-and-future-forum-2021
Robert TrabaPolski historyk, politolog, działacz społeczny i kulturoznawca, profesor nauk społecznych. Profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–2018 dyrektor Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Specjalista w dziedzinie historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz stosunków polsko-niemieckich. W latach 1997–2017 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Borussia”. anamneses-2012
Robert Żurek, Absolwent historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W Instytucie Historii Martin-Luther-Universität w Halle w 2003 r. obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Pełnił rolę zastępcy dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz dyrektora wrocławskiego oddziału IPN. Do jego głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie po 1945 r. oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fundacji “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.kongres-spoleczny-2017 remembrance-and-future-forum-2021
Roger MoorhouseBrytyjski historyk i pisarz. Jeszcze jako student rozpoczął współpracę z profesorem Normanem Daviesem. Współpracowali przy powstaniu takich książek jak „Europa”, „Wyspy” i „Powstanie ’44”, „Wrocław (Mikrokosmos)”. W 2006 ukazała się pierwsza samodzielna książka Moorhouse’a, pt. „Polowanie na Hitlera”, poświęcona szeregowi planowanych i podjętych zamachów na życie przywódcy III Rzeszy. Publikacja okazała się komercyjnym sukcesem i została przetłumaczona na wiele języków, w tym między innymi niemiecki, hiszpański, włoski, japoński oraz polski. anamneses-2012
Simone Zoppellaro, Włoski pisarz i dziennikarz. Mieszkał w Iranie i Armenii. Autor dwóch tomów opublikowanych przez Guerini e Associati: “Armenia Oggi” i “The Genocide of the Yazidis”. Współpracuje z Fundacją Gariwo – oraz z Włoskim Instytutem Kultury w Stuttgarcie, gdzie mieszka.remembrance-and-future-forum-2020 remembrance-and-future-forum-2021
Sławomir DębskiHistoryk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Central European University w Budapeszcie, gdzie w 1994 uzyskał dyplom magistra w zakresie historii Europy Środkowej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy „Między Berlinem a Moskwą. Studium polityczno-wojskowych aspektów stosunków niemiecko-sowieckich 23 sierpnia 1939 – 22 czerwca 1941“. Monografia bazująca na pracy doktorskiej została uhonorowana nagrodą „Klio“. Od 2000 r. związany z PISM jako analityk, szef Biura Analiz oraz zastępca dyrektora. Redaktor kilku tomów Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za lata 1918 i 1919. W latach 2007–2010 oraz ponownie od 2016 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2011-2016 był również dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Współzałożyciel Intersection Project. Były członek Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Od 2016 r. redaktor naczelny kwartalnika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”. kongres-spoleczny-2017
Timothy SnyderProfesor Uniwersytetu w Yale. Doktorat otrzymał w 1997 roku na Uniwersytecie w Oxfordzie. Specjalizuje się we współczesnych dziejach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w historii nowożytnego nacjonalizmu. Współpracował z uniwersytetami w Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Pradze i Harvardzie. Autor wielu książek m.in. “Rekonstrukcji narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999 (Sejny 2006) oraz “Skrwawione Ziemie”. anamneses-2012
Tomasz KempskiUkończył filozofię na Uniwersytecie Śląskim i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szef publicystyki TVP Kultura, współpracownik Teologii Politycznej, twórca telewizji internetowej Foksal Eleven. Pracował jako rzecznik prasowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Specjalista w zakresie budowania relacji oraz wizerunku w mediach.kongres-spoleczny-2016
Tomasz RowińskiHistoryk idei, publicysta, redaktor „Christianitas”. Współpracował z pismem „Res Publica Nowa”, pracował w Centrum Myśli Jana Pawła II i był sekretarzem redakcji kwartalnika „Fronda”. Autor książek z wywiadami popularyzujących zagadnienia wiary i teologii, m. in. „Stworzenie czy ewolucja. Dylemat katolika” (z Michałem Chaberkiem OP), „Czy Pan Jezus mógł się przeziębić. Rozmowy o człowieczeństwie Boga” (z Dariuszem Kowalczykiem SJ), a także redaktor wyboru publicystyki „Spór o Rymkiewicza”.  kongres-spoleczny-2016
Tomasz SawczukAbsolwent prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, komentator polityczny, członek redakcji tygodnika „Kultura Liberalna”.  kongres-spoleczny-2016
Uwe von SeltmannPisarz i publicysta żyjący w Krakowie i Dreźnie. W roku 2006 opublikował wraz z Claudią Brunner książkę „Schweigen die Täter, reden die Enkel” (“Gdy sprawcy milczą, mówią wnuki.”). W 2012 w marcu została opublikowana w Niemczech książka Uwe “Todleben” a w Polsce ” Gabi i Uwe. Mój dziadek zginął w Auschwitz. A Mój był esesmanem.” anamneses-2012
Walter HütterProfesor historii, Przewodniczący Fundacji „Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec”. Od 1986 r. związany z Domem Historii, od 1991 r. jego wicedyrektor, od 2001 dyrektor ds. PR. Współpracownik wielu ważnych instytucji kulturalnych, m.in. Domu Europejskiej Historii w Brukseli. Autor publikacji z dziedziny muzeologii. anamneses-2013
Wojciech Kucharski, Historyk i archeolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zajmuje się historią średniowiecza i czasów najnowszych, historią Kościoła, historią pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej i relacjami dyplomatycznymi PRL i Stolicy Apostolskiej. Zastępca dyrektora ds. naukowych w Ośrodku Pamięć i Przyszłość. Wykłada w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Twórca „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, członek rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu. Mieszka we Wrocławiu.kongres-spoleczny-2016 remembrance-and-future-forum-2021
Wojciech SikoraDziałacz opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70-tych (Studencki Komitet Solidarności, KSS „KOR”, NZS). W latach 1982-1989 działacz organizacji emigracyjnych w Paryżu m. in. współpracownik „Kultury” Jerzego Giedroycia, Biura Solidarności, „Kontaktu”, RFI i RWE. Reprezentant krakowskiego podziemnego pisma „Arka”. W latach 1983-1989 przedstawiciel australijskiej Fundacji Polcul (Polska Fundacja Kultury), 1987-2002 sekretarz Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej, współwłaściciel Wydawnictwa Aktis Sarl (1989-1995). Od 2000 r. pracuje w „Kulturze”, po śmierci Henryka Giedroycia – w 2010 r. – kieruje Stowarzyszeniem „Instytut Literacki Kultura”.  anamneses-2013
Wolfgang TemplinPublicysta i dziennikarz. Był referentem ds. prasy w Domu przy Checkpoint Charlie w Berlinie. Obecnie szef warszawskiego biura Fundacji Bölla. W czasach NRD działacz opozycji demokratycznej. anamneses-2012
Yaroslav HrytsakHistoryk, profesor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dyrektor Instytutu Badań Historycznych na Uniwersytecie I. Franki we Lwowie. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Uniwersytecie Harvarda i Uniwersytecie Columbia. Autor ponad czterystu publikacji poświęconych historii i współczesnej tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. opublikowanych po polsku książek „Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu” oraz „Nowa Ukraina. Nowe interpretacje”). W Wydawnictwie Krytyki Politycznej ukazał się wywiad-rzeka z Jarosławem Hrycakiem pt. „Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej” (2009). anamneses-2012
Zbigniew GluzaPrezes Fundacji Ośrodka KARTA zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, autor i redaktor licznych publikacji i albumów poświęconych historii XX wieku. anamneses-2012
Zbigniew KrysiakEkonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Prezes Instytutu Myśli Schumana. Autor około 130 publikacji oraz około 90 recenzji naukowych w dziedzinie ekonomii. Posiada duże doświadczenie w praktyce gospodarczej. Pełnił funkcje członka zarządu i p.o. prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiceprezesa AIG Bank Polska. Był także dyrektorem zarządzającym oraz doradcą prezesa w PKO BP.  Członek grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. Zasiadał także w Komitecie Naukowym GPW. W 2006 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi w rozwoju sektora bankowego w Polsce. W 2016 r. został odznaczony także Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w ostatnich 25 latach.  Jest ekspertem ekonomicznym powoływanym do różnych projektów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   kongres-spoleczny-2017
Zbigniew MakarewiczArtysta-rzeźbiarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, specjalista w zakresie historii sztuki nowoczesnej, twórca instalacji artystycznych i animatorem życia kulturalnego. W latach 80. był aktywnym działaczem dolnośląskiej „Solidarności”, a w latach 1996-2002 przewodniczącym ROP we Wrocławiu. anamneses-2013
Zbigniew StawrowskiFilozof polityki, pracuje w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor książek: „Państwo i prawo w filozofii Hegla”, „Prawo naturalne a ład polityczny”, „Niemoralna demokracja”, „Solidarność znaczy więź”, „Wokół idei wspólnoty”,  „The Clash of Civilizations or Civil War”, „Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej”.kongres-spoleczny-2016
Zdzisław Julian WinnickiPolitolog, prawnik, były dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych,  wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. działał w Stronnictwie Demokratycznym, publikował w „Tygodniku Demokratycznym”, później w Unii Polityki Realnej. W 1985 r. obronił na pracę doktorską zatytułowaną „Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918)“. Pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie w Instytucie Studiów Międzynarodowych. W 2003 r. uzyskał habilitację na macierzystej uczelni na podstawie rozprawy „Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości“. Profesor nauk społecznych na podstawie monografii „Ideologia państwowa Republiki Białoruś. Teoria i praktyka projektu”. Profesor zwyczajny. W czasie swej kariery naukowej był kierownikiem Zakładu Badań nad Europą Wschodnią Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Od lat 90. zaangażowany w działalność na rzecz Kresów Wschodnich, w tym przede wszystkim ochrony kultury polskiej na Białorusi i Litwie. Społecznie pełnił obowiązki prezesa oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz stowarzyszenia „Straż Mogił Polskich – na Wschodzie”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Za wysługę lat”, Złotym Medalem 100-lecia Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Honorowy członek Związku Polaków na Białorusi. kongres-spoleczny-2017