Anna Graf

Anna Graf

  • Director of the Municipal Cultural and Sports Center in Miłkowice

Director of the Municipal Cultural and Sports Center in Miłkowice - community center which main aim is to build the local community, strengthen the identity of local history and rural folklore from the Lower Silesia region.

All Sessions by Anna Graf

Day 1 November 14, 2023
Day 2 November 15, 2023
Day 3 November 16, 2023
Dzień 3 November 16, 2023
9:00

Ziemie Zachodnie i Północne - upamiętnienia między miastem a regionem, doświadczenie dwu totalitaryzmów i przemieszczeń, sieć izb pamięci.

Dzień 2 November 15, 2023